Charles Chaplin

Sir Charles Spencer Chaplin jr., herec, režisér, hudební skladatel a nejslavnější komik všech dob, se narodil v Londýně jako syn chudých herců z předměstí.

Vladislav Vančura - Rozmarné léto - Rozbory knih ...

Detailní rozbor humoristické novely Rozmarné léto národního umělce Vladislava Vančury. Vhodné k ústní části státní maturity z českého jazyka.

[Jednota tlumočníků a překladatelů]

Teorie a didaktika tlumočení; Jak začít a založit si živnost? Co potřebuji k získání „tlumočnického razítka“ aneb jak se stát soudním tlumočníkem

Katedra psychologie FF UK

narozen 1954, absolvoval psychologii na FF UK v r. 1978, Ph.D. v r. 1999 habilitace v r. 2000, profesor klinické psychologie 2003, DSc. 2014, od 1.9.2001 na FF UK.

Sexuální revoluce – Wikipedie

Pod pojmem sexuální revoluce se povětšinou myslí kulturní a sociální proces, který se v západní kultuře odehrál ve 20. století, především pak od 60 ...

Ichthys– Wikipedie

Ichthys (vřečtině Ἰχθύς, kapitálkami: ΙΧΘΥΣ nebo i ΙΧΘΥC), lze se setkat i s přepisem Ichthus, je v řečtině výraz pro „rybu“ Je to symbol ...

Výklad snů – Wikipedie

Výklad snů (v německém originále Die Traumdeutung) je kniha zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Výklad snů patří k nejznámějším Freudovým knihám.

Mužská sexuální dysfunkce z pohledu sexuologa :: ČESKÁ ...

MUDr. Ivo Procházka, Sexuologický ústav 1. LF UK Podle Mezinárodní klasifikace nemocí rozeznáváme čtyři základní typy mužských sexuálních dysfunkcí:

PARTNERSKÉ VZTAHY na rozcestí - Patricie Anzari (Festival ...

Netradiční pohled na krizi klasické rodiny a partnerských vztahů. Proměna mužské a ženské role, krize sexuality a rodičovství... - Patricie ...

Tantra masáže - YouTube

Masáž je jedním z nejpříjemnějších a nejpřirozenějších způsobů tělesného kontaktu mezi lidmi. Má schopnost nás uvolnit, uklidnit a ...

ãesk˘ ãasopis ã historick˘

ã ã h 3–4/2012 3–4 / 2012 ãesk˘ ãasopis historick˘ ROâNÍK THE 110/2012 CZECH ZALOÎEN HISTORICAL 1895 REVIEW obalka1-4 7.12.2012 14:19 Stránka 1

rady a skusenosti s alternativnou medicinou ...

Rady a skusenosti v alternativnej medicine, magnetoterapii, termoterapii,