Soustavy ukazatelů

Pro proměnné veličiny v ekonomických modelech je používán pojem ukazatele. Ukazatele. Vhodně zkonstruovaná pyramidová soustava ukazatelů musí: odrážet souvislosti jednotlivých aspektů finančního zdraví,

Pyramidová soustava ukazatelů | Management...

• spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele  obvykle je to rentabilita VK, na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují • výpočet zpracuje počítač, analytici zpracují interpretaci výsledků a navrhnou opatření ke.

Finanční analýza - Vlastní cesta

Hledáte další ekonomické ukazatele klikněte na EVA - přidaná hodnota.. posouzení její celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy.

Pyramidová soustava poměrových ukazatelů

finanční výnosy – finanční N = finanční výsledek. Pyramidová soustava poměrových ukazatelů V ekonomice firmy nelze vždy bez dalších souvislostí jednoznačně určit směr působení jednotlivých faktorů výkonnosti. Například

Microsoft Word - Dokument3

Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů – pyramidová soustava, rozklad – slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem.. . Ukazatele tak nejsou ovlivněny finanční strukturou.

Microsoft Word - Finan350n355 anal375za vybran351ho podniku...

3.7.1 Ukazatele zadluženosti... 20. Základní informační zdroje finanční analýzy vychází především z finančního účetnictví,. (čistého pracovního kapitálu) a analýza soustav ukazatelů (pyramidové soustavy, bankrotní. ukazatel je tvořen

Finanční[1].analýza.doc

pyramidovou soustavu Du Pont diagram, která rozkládá ukazatele rentability, a na některé. finančního hospodaření podniku.. firmy, umožňují soustavy ukazatelů posoudit celkovou finanční situaci firmy. Proto se často

Diplomka

1.2.5 Provozní ukazatele. vedou nezdravý finanční život. Je tomu i proto, že finanční řízení bylo dlouho. finančního hospodaření podniku.. Obrázek 4: Pyramidová soustava finančních ukazatelů [6] Kde ČZ/VK rentabilita vlastního kapitálu

Finanční analýza (Hybš) :: Basarka

Téma: Finanční analýza. Analýza soustav ukazatelů Testování statistických hypotéz. Principem konstrukce pyramidové soustavy je postupný rozklad souhrnného (vrcholového) ukazatele na ukazatele dílčí, které jsou výsledkem rozkladu. Celá

Finanční analýza podniku AKA-MONITOR

V kapitolách 1 až 8 je finančně ekonomická situace podniku analyzována pomocí značného počtu rozdílových a poměrových ukazatelů. K posouzení jeho celkové finanční situace vytvářené soustavy (výběrové soubory) ukazatelů jsou.

Financování podniku

Význam finančního hospodaření podniku a jeho řízení se neustále zvyšuje a finanční. 3.3.5 Pyramidová soustava finančních ukazatelů Soustava spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele (obvykle je to ROE) na

Manažerská ekonomika — Synek Miloslav a kolektiv | Knihy ...

Recenze Publikaci "Manažerská ekonomika" lze doporučit všem zájemcům, kteří se vydali za poznáním podstaty a účelu manažerské ekonomiky.